SVO pattern of Lithuanian language

 

(1)  mergaite                      valgo                                 ledus.

Girl               eat/eats                  ice cream

`The girl eat ice cream.f

 

(2)  ash                                    valgau                                 ledus

I                         eat                  ice cream

`I eat ice creamf

 

(3)  tu                valgai                        ledus

you                eat                      ice cream

`You eat ice creamf

 

 

Sov, vso, vos, osv, ovs is also okey.

 

(4)  mergaite ledus valgo

(5)  valgo mergaite ledus

(6)  valgo ledus mergaite

(7)  ledus mergaite valgo

(8)  ledus valgo mergaite